Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie składaj na naszej stronie zamówienia
i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu www.harro.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do podjęcia z Tobą współpracy.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Niezapowiedziane wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe otrzymaliśmy poprzez nasz serwis. Pod tym określeniem rozumiemy informacje niekomercyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów lub produktów Partnerów z którymi współpracujemy.

Informacje komercyjne filtrujemy tak, abyś nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla Ciebie potencjalnie interesująca.

Cookies (Ciasteczka)
Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Partnerzy
Polityka Prywatności dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach www.yumegari.pl oraz www.harro.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisów, których administratorem jest Hagari Wydawnictwo i Sklep obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników.