Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkowników, a także operatorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.harro.pl , zwanego dalej Harro.pl, jest firma:


Harro.pl
os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań
NIP: 9721301423, REGON: 383573532
e-mail: kontakt@harro.pl

zwana dalej – Administratorem, Usługodawcą.

W związku z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Harro.pl Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług oraz zbiera informacje o aktywności Użytkownika w sklepie. Użytkowanie sklepu i podawanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie przez osoby, które nie mają ukończonego 16 roku życia, wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 

I. Cele, podstawy prawne przetwarzania danych oraz dane przetwarzane w ramach poszczególnych celów:

 

CeleDane osobowePodstawa prawna
świadczenie usług związanych z rejestracją prowadzeniem i obsługą Kontaadres e-mail (podawany obowiązkowo)art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy
imię i nazwisko, adres do wysyłki, nazwa firmy numer identyfikacji podatkowej (podawane dowolnie)art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
realizacja złożonego zamówieniaimię i nazwisko, adres e-mail adres do wysyłki, numer telefonu (podawane obowiązkowo)art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (numer telefonu jest niezbędny np. do zrealizowania dostawy produktów za pomocą firmy kurierskiej)
nazwa firmy numer identyfikacji podatkowej (podawane dowolnie)art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
rozpatrywanie reklamacjiimię i nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, adres zamieszkania (jeżeli następuje zwrot pieniędzy), numer rachunku bankowego (jeżeli następuje zwrot pieniędzy)art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy
ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniamiimię i nazwisko lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania, numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, IP, adres strony internetowej i podstronyart. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich
analiza i statystykaadres ip data i czas odwiedzin strony internetowej Sklepu informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym przybliżona lokalizacjaart. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników, poprawy funkcjonalności Sklepu
administrowania stroną internetowąadres ip data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnymart. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników, poprawy funkcjonalności Sklepu
badania satysfakcji z oferowanych usługadres e-mailart. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora polegający na poznaniu opinii klientów na temat świadczonych usług
identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularzadres e-mailart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi
wysyłanie informacji marketingowychadres e-mailart. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda
archiwalny i dowodowyimię i nazwisko, adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora (np. gdy zażąda tych informacji organ państwowy)
wystawienie faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowegoimię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIPart. 6 ust. 1 lit. c RODO – podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania z obowiązków wynikających z prawa

 

II. Pliki cookies

1. Na stronie internetowej – Usługodawca podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system, a także przez systemy należące do innych podmiotów (np. Facebook, Google’a).
2. Funkcje plików cookies:

 1. zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z Konta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby Sklep sprawnie działał i aby można było korzystać ze wszystkich jego funkcji, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 3. stan sesji – w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 4. utrzymanie stanu sesji – jeżeli Klient loguje się na swoje Konto to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 5. tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystuje się narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
 6. korzystanie z funkcji społecznościowych – na stronie internetowej przy poszczególnych oferowanych produktach umieszczony jest kod Facebooka, który umożliwia polubienie i udostępnienie produktu,
 7. realizacja płatności – www.dotpay.pl

3. Większość plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji na ich podstawie nie ma możliwości zidentyfikowania tożsamości Użytkownika. Pliki cookie zapisywane przez Administratora są dodatkowo zaszyfrowane przy użyciu klucza Administratora.
4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do jego Urządzenia. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby ograniczyć bądź blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź by Użytkownik był każdorazowo informowany o zamieszczeniu cookies na jego Urządzeniu. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć zamieszczone w Urządzeniu pliki cookies.
5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenie, bądź wyłączenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu (np. może wprowadzić konieczność logowania się na każdej podstronie, spowoduje dłuższy okresu ładowania się strony), a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Sklepu

 

III. Zgoda i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Klienta, Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby zrealizować usługę lub umowę np:

 1. aby móc założyć konto klienta konieczne jest podanie adresu e-mail,
 2. aby skontaktować się z nami, zadać pytanie, konieczne jest podanie adresu e-mail,
 3. aby złożyć zamówienie z opcją dostarczenia pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu do doręczeń oraz numeru telefonu.

 

IV. Odbiorcy danych osobowych

1. Możliwymi odbiorcami danych osobowych są:

 1. Firmy kurierskie, Poczta Polska – w przypadku Klienta, który wybrał wysyłkę, jako sposób dostawy,
 2. Dotpay.pl – w przypadku Klientów którzy wybrali sposób płatności za pomocą szybkich przelewów internetowych,
 3. Biuro rachunkowe (Księgowe), z którego usług korzysta Sprzedawca,
 4. Organy państwowe, którym dane osobowe należy udostępnić zgodnie z przepisami prawa (np. sądy, prokuratura).
 5. Banki – jeżeli Sklep dokonuje zwrotu środków na rzecz Klienta.

2. Podmioty jak Facebook, Microsoft, Google, z których usług również korzystamy mają siedziby poza Unią Europejską. Dane osobowe mogą być zatem przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony o rodzaju usługi i celu przetwarzania. Najczęściej dane są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

 1. zakończenia wykonywania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
 2. 3 lat lub 10 lat – dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu od okresu przedawnienia roszczeń),
 3. 5 lat – w odniesieniu do danych związanych z obowiązkami wynikającymi z prawa podatkowego,
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody,
 5. do czasu zgłoszenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony, gdy taka konieczność wynika z ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VI. Uprawnienia Klienta (Użytkownika)

1. Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych.

2. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w każdym momencie.
3. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, chyba, że:

 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania,
 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Uprawnienia wskazane w pkt VI ppkt 1 Polityki prywatności Użytkownik może realizować:

 1. poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Konta klienta,
 2. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@harro.pl,
 3. pisemnie na adres Sklep internetowego: Harro.pl, os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań.

5. Jeżeli Użytkownik (Klient) będzie uważał, że dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci, które nie mają ukończone 16 roku życia.
2. Rodzice lub opiekunowie dzieci, które nie mają ukończonego 16 roku życia, mogą poprosić o dostęp, poprawić, sprostować, pobrać, zablokować, usunąć , sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dzieci, mogą skontaktować się z Administratorem:

 1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@harro.pl,
 2. pisemnie na adres Sklep internetowego: Harro.pl, os. Zwycięstwa 11/110, 61-646 Poznań.

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem i Polityką prywatności obowiązują przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.